การตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดหรือไม่

หากสงสัยว่าเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด แพทย์จะแนะนำให้ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมดังนี้

  1. ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไป
  2. ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อดูจังหวะการเต้นของหัวใจและดูลักษณะเฉพาะที่เข้าได้กับโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดบางโรคหรือไม่
  3. ถ่ายภาพรังสีทรวงอก เพื่อดูขนาดของห้องหัวใจและลักษณะของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงปอด
  4. การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echocardiogram) เพื่อดูโครงสร้างของหัวใจและหลอดเลือด ทิศทางการไหลของเลือด ตลอดจนการทำงานของหัวใจ
  5. ตรวจวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดโดยการจับชีพจรที่ปลายนิ้วเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดตัวเขียว
  6. การตรวจสวนหัวใจ เป็นการถ่ายภาพรังสีและฉีดสารทึบรังสี (Cardiac Catheterization) หรือตรวจด้วย CT scan หรือ MRI เพื่อดูความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด ในกรณีที่การตรวจพิเศษอย่างอื่นไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ชัดเจน
ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินให้โครงการต่างๆ ของมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก (ดูรายละเอียด คลิ๊กที่รูปนะคะ)
ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินให้โครงการต่างๆ ของมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก (ดูรายละเอียด คลิ๊กที่รูปนะคะ)