แนวทางการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจในเด็ก

แม้ว่าจะไม่มีวิธีใดที่จะป้องกันโรคหัวใจได้ 100% แต่ก็สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจในเด็กได้ โดย

  1. สำหรับผู้หญิงที่มีโรคประจำตัว ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสูง ควรปรึกษาแพทย์ก่อนตั้งครรภ์ หลีกเลี่ยงการมีบุตรเมื่อมีอายุมาก
  2. หากมารดาไม่เคยเป็นโรคหัดเยอรมันมาก่อน หรือไม่เคยได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคนี้ ก็ควรฉีดวัคซีนป้องกันหัดเยอรมันก่อนการตั้งครรภ์อย่างน้อย 3 เดือน
  3. หลีกเลี่ยงการใช้ยาขณะตั้งครรภ์ หากจำเป็นควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง และงดสิ่งเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
  4. หลีกเลี่ยงการฉายรังสีหรือกัมมันตรังสีอื่นๆ โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนแรกของอายุครรภ์
  5. หลีกเลี่ยงการเข้าที่ชุมชน ซึ่งเป็นการเลี่ยงต่อการติดเชื้อโรคทั้งไวรัสและแบคทีเรีย
  6. มารดาที่เคยมีบุตรเป็นโรคหัวใจหรือมีความผิดปกติทางโครโมโซม ควรปรึกษาสูตินรีแพทย์แต่เนิ่นๆ เพื่อพิจารณาการตรวจพิเศษให้ทราบระหว่างการมีครรภ์ ปัจจุบันการตรวจอัลตราซาวน์หัวใจขณะตั้งครรภ์ได้ 18-20 สัปดาห์จะช่วยวินิจฉัยได้

 

ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินให้โครงการต่างๆ ของมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก (ดูรายละเอียด คลิ๊กที่รูปนะคะ)
ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินให้โครงการต่างๆ ของมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก (ดูรายละเอียด คลิ๊กที่รูปนะคะ)