วิธีการปฏิบัติตัว ก่อนรับการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจ

 

  1. งดยาก่อนมาผ่าตัดตามที่ได้รับคำแนะนำจากพยาบาล
  2. เตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวมานอนโรงพยาบาล ประมาณ 7 วัน
  3. เตรียมบัตร/เอกสารเกี่ยวกับการรักษามาด้วย อาทิ บัตรคนไข้ บัตรทอง ฯลฯ
  4. ตรวจรักษาและดูแลความสะอาดของปากฟันที่คลินิกหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน
  5. อาบน้ำ สระผมให้สะอาด 1 วันก่อนการผ่าตัดหรือเช้าวันผ่าตัด
  6. 1 วันก่อนการผ่าตัด เจ้าหน้าที่จะโกนขนหรือทำความสะอาดบริเวณที่จะผ่าตัด ส่งตรวจเลือด เอกซเรย์และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ในผู้ป่วยเด็กจะมีการงดน้ำและอาหารก่อนการผ่าตัดตามระยะที่แพทย์กำหนด
  7. นักกายภาพบำบัดจะมาสอนให้ฝึกหายใจและการไออย่างมีประสิทธิภาพ
  8. เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยจะส่งผู้ป่วยไปยังห้องผ่าตัดตามเวลานัดหมาย
ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินให้โครงการต่างๆ ของมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก (ดูรายละเอียด คลิ๊กที่รูปนะคะ)
ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินให้โครงการต่างๆ ของมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก (ดูรายละเอียด คลิ๊กที่รูปนะคะ)