หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาว่าผู้ป่วยโรคหัวใจจะสามารถตั้งครรภ์ได้หรือไม่?

-เกณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจที่สามารถตั้งครรภ์ได้

 

 1. ลิ้นหัวใจรั่วไม่มากและมีการบีบตัวของหัวใจเป็นปกติ
 2. ลิ้นหัวใจตีบไม่มาก
 3. ผนังหัวใจรั่วขนาดเล็กหรือขนาดปานกลางทำให้มีเลือดจากหัวใจห้องซ้ายไหลมายังหัวใจห้องขวา โดยที่มีความดันโลหิตในปอดปกติ
 4. ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติแต่กำเนิดในการนำคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ทำให้หัวใจเต้นช้ามาก (Congenital complete heart block)
 5. ผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดแต่ได้รับการผ่าตัดแก้ไขแล้ว และหัวใจปกติดี

-เกณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความเสี่ยงต่อมารดาและบุตรเมื่อมีการตั้งครรภ์

 

 1. ผู้ป่วยที่มีการบีบตัวของหัวใจผิดปกติ
 2. ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตในปอดสูง
 3. ผู้ป่วยโรคหัวใจชนิดเขียว
 4. ผู้ป่วยที่มีหัวใจข้างซ้ายผิดปกติจากการตีบตัน (Left sided heart obstruction)
 5. ผู้ป่วยมาร์แฟนซินโดรม (Marfan syndrome) ซึ่งจะมีความผิดปกติของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของร่างกายทำให้หลอดเลือดแดงใหญ่ของร่างกายขยายตัวและอาจมีลิ้นหัวใจรั่วได้
 6. ผู้ป่วยที่มีการเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างร้ายแรง

-เกณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจที่แนะนำให้ทำแท้ง ถ้ามีการตั้งครรภ์เนื่องจากมีอันตรายต่อมารดา

 

 1. ความดันโลหิตในปอดสูงมาก
 2. หัวใจวายอย่างมาก (class III & IV) ออกแรงนิดหน่อยหรืออยู่เฉยๆ ก็เหนื่อย
 3. มีการบีบตัวของหัวใจห้องซ้ายผิดปกติอย่างมาก
 4. ผู้ป่วยมาร์แฟนซินโดรม (Marfan syndrome) ซึ่งมีหลอดเลือดแดงใหญ่ขยายตัวผิดปกติ
ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินให้โครงการต่างๆ ของมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก (ดูรายละเอียด คลิ๊กที่รูปนะคะ)
ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินให้โครงการต่างๆ ของมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก (ดูรายละเอียด คลิ๊กที่รูปนะคะ)